Apirilaren 20an , San ANDRES trinketa – BAIONA
20 avril à Bayonne- St ANDRE
TOURNOI KINTOA –KINTOA LEHIAKETA
TELLIER -BENESSE

50

OLCOMENDY -MIGUELTORENA

47