Tournoi en fronton à Ibarron :

30/09/2018
Etcheto-Jauréguy 30
Valencia-Bereterbide 29