30/09/2018 à : Tournoi en fronton à Ibarron

Etcheto-Jauréguy 30     Valencia-Bereterbide 29