Tournoi Eskulari Pro Pilota : demi-finales

21/11/2021
Luis Sanchez 40
Mathieu Ospital 21